Quy trình mở cty

 • THỦ TỤC KHAI THUẾ MÔN BÀI

  Trình tự thực hiện:     Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.   Trường hợp người nộp thuế...

  Tạo bởi Nguyễn Oanh vào lúc 14:50:45 29-01-2015
 • HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MST TNCN

  Trình tự thực hiện:  Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư thì NNT chuẩn bị...

  Tạo bởi Nguyễn Oanh vào lúc 14:49:38 26-01-2015
 • HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MST BAN ĐẦU CHO DOANH NGHIỆP

  Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư thì NNT chuẩn bị...

  Tạo bởi Nguyễn Oanh vào lúc 13:56:15 26-12-2014
 • HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

  (ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN, HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH) I           Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp                                                                                        Phụ lục I-1       Doanh nghiệp Tư Nhân                                                                                   Phụ lục I-2       Cty TNHH...

  Tạo bởi Nguyễn Oanh vào lúc 14:06:41 23-12-2014