HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MST BAN ĐẦU CHO DOANH NGHIỆP

Trình tự thực hiện:
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư thì NNT chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của NNT, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho NNT.

1. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế: Cục Thuế.
Thông qua hệ thống bưu chính.
2. Thành phần hồ sơ:
Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 02-ĐK-TCT và các bảng kê kèm theo (nếu có).  Trên tờ khai đăng ký thuế phải ghi rõ mã số thuế 13 số đã được đơn vị chủ quản thông báo.
Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Quyết định thành lập.
* Các bảng kê (nếu có)
·  Bản kê các văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch theo mẫu số 02-ĐK-TCT-BK01
·  Bản kê các kho hàng trực thuộc theo mẫu số 02-ĐK-TCT-BK02
·  Bản kê các nhà thầu phụ theo mẫu số 02-ĐK-TCT-BK03
+ Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Quyết định thành lập.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc đối với các hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại các Cục Thuế tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do người nộp thuế kê khai sai sót).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế nơi NNT nộp hồ sơ.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế  nơi NNT nộp hồ sơ.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
- Lệ phí (nếu có): Không

Tạo bởi Nguyễn Oanh vào lúc 13:56:15 26-12-2014

Bài viết cùng thể loại