HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

(ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN, HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH)

I           Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp                                                                           
            Phụ lục I-1       Doanh nghiệp Tư Nhân                                                                      
            Phụ lục I-2       Cty TNHH 1 Thành viên                                                                    
            Phụ lục I-3       Cty TNHH 2 thành viên                                                                      
            Phụ lục I-4       Cty hợp danh                                                              
            Phụ lục I-5       Cty Cổ phần                                                               
            Phụ lục I-6       Hộ kinh doanh                                                            
II          Dự thảo Điều lệ công ty. (Nội dung theo quy định tại điều 22 Luật doanh nghiệp)                                                                            
III        Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần                                                                                    
IV        Phụ lục II-1      Cty TNHH 2 thành viên                                                                      
            Phụ lục II-2      Cty Cổ phần                                                               
            Phụ lục II-3      Cty hợp danh                                                              
            Phụ lục II-4      Danh sách người đại diện theo ủy quyền                                                                     
            Phụ lục II-5      Hộ kinh doanh                                                            
V         - Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của thành viên hoặc cổ đông là cá nhân:                                                                          
            1. Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam.
            2. Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây:                   
           a) Hộ chiếu Việt Nam;                                                                           
            b) Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài.                                                                                 
            3. Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.                                                                           
            4. Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.               
- Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.                                                                                 
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;                                                       
-  Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của một hoặc một số cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.                                                                             

Tạo bởi Nguyễn Oanh vào lúc 14:06:41 23-12-2014

Bài viết cùng thể loại