Việt Nam và cuộc cạnh tranh thuế thu nhập doanh nghiệp

Với cuộc đua kinh tế này, những người có mức thu nhập thấp hoặc những người nghèo sẽ phải chịu áp lực rất nặng khi việc thuế cá nhân bị tăng lên và các dịch vụ cần thiết bị cắt giảm cho cuộc đua đầy nguy hiểm này.

Thuế doanh nghiệp đang được các quốc gia trên thế giới cắt giảm nhằm cạnh tranh thu hút đầu tư, tăng nguồn vốn FDI đổ vào, theo như báo cáo của Oxfam ngày 12/12. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trung bình tại các nước nhóm g20 là 40% vào 25 năm trước đã xuống dưới 30% vào thời điểm hiện tại. 
 
Để cân đối tài chính khi cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, các quốc gia thực hiện các chính sách khác như giảm chi tiêu công, tăng mức thuế, điển hình như thuế giá trị gia tăng.“Ví dụ, song hành với cắt giảm 0,8% thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2007 đến 2014, các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đã tăng 1,5% thuế suất thuế giá trị gia tăng từ năm 2008 đến 2015,” báo cáo của Oxfam nêu lên.

Tuy nhiên, vấn đề theo Oxfam là “không có người thắng cuộc trong cuộc đua xuống đáy về thuế thu nhập doanh nghiệp.”
 
Với cuộc đua kinh tế này, những người có mức thu nhập thấp hoặc những người nghèo sẽ phải chịu áp lực rất nặng khi việc thuế cá nhân bị tăng lên và các dịch vụ cần thiết bị cắt giảm cho cuộc đua đầy nguy hiểm này.
 
Riêng về thị trường Việt Nam, theo như Oxfam nhận xét thuế ưu đãi được sử dụng rộng rãi, ít bằng chứng cho thấy ưu đãi thuế giúp tăng đầu tư hay tăng trưởng kinh tế. 

“Tính phức tạp của quy định ưu đãi thuế của Việt Nam và thiếu thông tin, số liệu, đã gây khó khăn cho nhà nghiên cứu và nhà đầu tư phân tích chính xác chi phí và lợi ích của ưu đãi thuế,” đánh giá của Oxfam nêu lên.
 
Vì thế theo như Oxfam khuyến nghị, Việt Nam nên đặc ra một mức thuế thu nhập doanh nghiệp công bằng, đóng góp cho lợi ích chung, thông qua việc hợp tác với các quốc gia khác, nhất là các nước thành viên ASEAN.

Cũng theo phía Oxfam, Việt Nam cần rà soát các chính sách ưu đãi thuế và thực hiện phân tích chi phí, lợi ích một cách thận trọng và mang tính dài hạn trước khi ban hành và sau khi thực hiện chính sách ưu đãi thuế. Tuy nhiên, trong quá trình này, Oxfam cũng nhấn mạnh, những lợi ích của chính sách ưu đãi thuế cần được cân nhắc với chi phí cơ hội của chính sách.

Một giải pháp khác được Oxfam đưa ra là thiết lập cơ chế báo cáo để cơ quan thuế thu thập và công khai thông tin, dữ liệu liên quan đến chính sách ưu đãi thuế. Một số ví dụ được đưa ra như số dự án được hưởng ưu đãi thuế, số giảm thu ngân sách do ưu đãi thuế, đóng góp của dự án được hưởng ưu đãi đối với nền kinh tế về khía cạnh việc làm, kim ngạch xuất khẩu.
 
                                                                                                Theo TTXVN

Tạo bởi Nguyễn Oanh vào lúc 13:56:47 15-12-2016

Bài viết cùng thể loại