Công ty TNHH ADM21 Việt Nam


Công ty TNHH ADM21 Việt Nam

Công ty TNHH ADM21 Việt Nam

  • XEM:3015
  • LIÊN HỆ:13

Chuyên sản xuất cần gạt nước mưa ô tô

Tên công ty Công ty TNHH ADM21 Việt Nam
Địa chỉ
C5 Plot, Khanh Phu Industrial Zone, Yen Khanh Dist, Ninh Binh
Lô C5 KCN Khánh Phú Yên Khánh Ninh Bình
Điện thoại vtown.vn 030362804
Số Fax vtown.vn +84-303-762-800
Ngày thành lập vtown.vn 2010 - 2 - 10
Vốn điều lệ 10.000.000.000
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh Chuyên sản xuất cần gạt nước mưa ô tô
Hỗ trợ ngôn ngữ
Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục