Bank of Tokyo_Mitsubishi Fuji


Bank of Tokyo_Mitsubishi Fuji

Bank of Tokyo_Mitsubishi Fuji

  • XEM:4028
  • LIÊN HỆ:25

Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ là một trong những tập đoàn kinh doanh đa dạng lớn nhất thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Ngân hàng Mitsubishi là một trong những công ty chính của tập đoàn. Các dịch vụ chính của ngân hàng Mitsubishi bao gồm: ngân hàng thương mại, ngân hàng ủy thác, chứng khoán, thẻ tín dụng, tài chính tiêu dùng, quản lí tài sản, cho thuê và nhiều lĩnh vực khác.

Tên công ty Bank of Tokyo_Mitsubishi Fuji
Địa chỉ
8th Floor, The Landmark, 5B Ton Duc Thang St, D1
Điện thoại vtown.vn +84 8 8 823 156
Số Fax vtown.vn +84 8 8 823 155
Loại hình doanh nghiệp Hợp doanh
Kinh doanh Ngân hàng Tín dụng Cho thuê Chứng khoán Tài chính
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Nhật, Việt nam
Liên kết

Hạng Mục