Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Văn Hóa Việt Nam


Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Văn Hóa Việt Nam

Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Văn Hóa Việt Nam

  • XEM:78
  • LIÊN HỆ:0

We are specialized in producing protective clothes for workers and uniforms. We are now working with 4 coal mines with total capacity of 15,000 set/month. We also want to reach out to other partners from other countries and work as processing factory. Looking forward to your contact!

Tên công ty Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Văn Hóa Việt Nam
Địa chỉ
Tổ 6, Khu 3, Phường THanh Sơn
Thành Phố Uông BÍ, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại vtown.vn 0332354043
Ngày thành lập vtown.vn 2005 - 8 - 3
Vốn điều lệ 15000000000
Loại hình doanh nghiệp Pháp nhân khác
Kinh doanh Textile industry, producing uniforms, protective clothes
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục