Công ty CP Kiến trúc Sáng Tạo Xanh


Công ty CP Kiến trúc Sáng Tạo Xanh

Công ty CP Kiến trúc Sáng Tạo Xanh

  • XEM:969
  • LIÊN HỆ:8

Hoạt động các lĩnh vực về Kiến trúc, xây dựng dân dụng & công nghiệp; thẩm định, thẩm tra dự án, dự toán công trình; tư vấn giám sát Kinh doanh hóa chất (acid Sunfuric H2SO4)

Tên công ty Công ty CP Kiến trúc Sáng Tạo Xanh
Địa chỉ
Khu 1, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ
Điện thoại vtown.vn 0210 3825 090
Số Fax vtown.vn 0210 3825 090
Ngày thành lập vtown.vn 2011 - 11 - 1
Vốn điều lệ 100.000.000 VND
Loại hình doanh nghiệp Hợp doanh
Kinh doanh Hoạt động các lĩnh vực về Kiến trúc, xây dựng dân dụng & công nghiệp; thẩm định, thẩm tra dự án, dự toán công trình; tư vấn giám sát Kinh doanh hóa chất (acid Sunfuric H2SO4)
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục