Công ty TNHH J&J Gems


Công ty TNHH J&J Gems

Công ty TNHH J&J Gems

  • XEM:5596
  • LIÊN HỆ:132

- Clothing,Fabrics-materials-garment - Trading - Instruction - Gems - Carving - Extractives - Glass bottles-printing

Tên công ty Công ty TNHH J&J Gems
Địa chỉ
Tân bình, Hồ Chí Minh City
Điện thoại vtown.vn 01285141513
Ngày thành lập vtown.vn 2015 - 2 - 10
Vốn điều lệ 4500000000
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh J & J Gems company - Clothing,Fabrics - Trading - Instruction - Gems - Carving - Extractive - Furniture
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Nhật, Việt nam
Thư điện tử

Hạng Mục