Nishimura & Asahi


Nishimura & Asahi

Nishimura & Asahi

  • XEM:6027
  • LIÊN HỆ:24

Nishimura & Asahi là công ty luật lớn nhất, 1 trong 4 công ty luật bề thế và cũng là công ty lâu đời nhất ở Nhật Bản. Công ty là thành viên của hệ thống luật quốc tế Lex Mundi và Hội đồng tư vấn Pacific Rim. Văn phòng chính công ty ở Ark Hills, Akasaka, Minato, thủ đô Tokyo và hàng loạt chi nhánh/ văn phòng đại diện ở Osaka, Nagoya, Bắc Kinh, Singapore (được mở vào tháng 1 năm 2012), Hà Nội (được mở vào tháng 8 năm 2011), và thành phố Hồ Chí Minh (mở cửa tháng 10 năm 2010). Công ty có khoảng 500 luật sư, các luật sư nước ngoài và các chuyên gia cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến luật kinh doanh không chỉ riêng ở Nhật mà còn khắp các nước ngoài.

Tên công ty Nishimura & Asahi
Địa chỉ
Room 903 Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City
Điện thoại vtown.vn +84 8 3821 4432
Loại hình doanh nghiệp Hợp doanh
Kinh doanh Tư vấn luật trong các lĩnh vực về doanh nghiệp, tài chính, tái cấu trúc, phá sán, quốc tế, sở hữu trí tuệ, quản lý doanh nghiệp, luật chống độc quyền, thuế, luật thừa kế.
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Nhật, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục