Sanshin Vietnam


Sanshin Vietnam

Sanshin Vietnam

  • XEM:8847
  • LIÊN HỆ:98

Với trụ sở chính đặt tại Hà Nội, Sanshin Việt Nam đã có mặt ở thị trường Việt Nam hơn 20 năm, đóng vai trò là công ty thương mại. Cụ thể, dịch vụ do Sanshin Việt Nam cung cấp bao gồm tổ chức tour du lịch trong và ngoài nước cho du khách Nhật Bản, Việt Nam, nghiên cứu thị trường Việt Nam trong mảng may mặc, CNTT và nông nghiệp, chương trình học- du lịch, kinh doanh thiết bị y tế, máy móc và sản phẩm nông nghiệp, may mặc và những dịch vụ hỗ trợ khác. Nhờ vào kinh nghiệm đúc kết, công ty đã phục vụ tốt cho các khách hàng như GPA, TBS, JTB Communication và Crown Kanko… Thông qua dịch vụ đa dạng, Sanshin Việt Nam tiếp tục đóng góp vào việc đẩy mạnh mối quan hệ Việt Nam- Nhật Bản.

Tên công ty Sanshin Vietnam
Địa chỉ
ROOM 401, 111 MAI HAC DE STREET, HAI BA TRUNG DIST., HA NOI
Điện thoại vtown.vn +84-4-39454144
Số Fax vtown.vn +84-4-39454143
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh tổ chức tour, kinh doanh hàng may mặc, nông sản và máy móc nông nghiệp, nghiên cứu thị trường Việt Nam
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Nhật, Việt nam
Liên kết
Thư điện tử

Hạng Mục