Talent Net


Talent Net

Talent Net

  • XEM:5701
  • LIÊN HỆ:15

Talentnet có tiền thân là dịch vụ nhân sự của công ty PricewaterCoopers Vietnam, một tập đoàn lớn trong khu vực Đông Dương. Talent net không phải là dịch vụ chính của Pwc, công ty tách riêng hoạt động độc lập với sự đóng góp của các thành viên giỏi và nhiều kinh nghiệm. Talent net xác định mục tiêu kết nối những ứng viên tài năng với các doanh nghiệp có nhu cầu. Đối với cộng đồng, Talent Net đào tạo để nâng cao ý thức cộng đồng về tầm quan trọng của nguồn lao động đối với sự phát triển của đất nước.

Tên công ty Talent Net
Địa chỉ
4th floor, Star bldg, Mac Dinh Chi st, district 1
Điện thoại vtown.vn +84 8-62914188
Số Fax vtown.vn +84 8 6291 4088
Loại hình doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn
Kinh doanh tuyển dụng nhân sự
Hỗ trợ ngôn ngữ
Anh, Việt nam
Liên kết

Hạng Mục