Câu hỏi thường gặp

 • Privacy
 • Account
 • Vtown
 • Vtown bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin của tôi bằng cách nào?

     

  Chúng tôi biết rằng tính bảo mật và sự riêng tư quan trọng đối với bạn – và chúng cũng quan trọng đối với chúng tôi. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cung cấp độ bảo mật cao và giúp bạn tự tin rằng thông tin của bạn an toàn và có thể truy cập được khi cần.
  Đối với email và số điện thoại và các thông tin khác về công ty khi đăng ký là thông tin công cộng, bằng cách điền vào mẫu đăng ký, quý công ty đồng ý đưa thông tin này đến người tìm kiếm. Đối với thông tin của người trực tiếp đăng ký, chúng tôi cam kết không tiết lộ cho bên thứ ba dưới bất cứ hình thức nào nếu chưa được sự đồng ý của cá nhân đó.

 • Làm cách nào để xóa thông tin cá nhân khỏi Vtown ?

     

   

  Liên lạc qua vtown.vn/contactus.html

 • Làm cách nào để liên hệ với Vtown nếu tôi có câu hỏi?

     

  Vui lòng liên hệ email support@washinengine.com hoặc qua điện thoại số +84 8 39317273

 •  How to put my company’s information onto Vtown?

  Please click "Register" and input information into required fields. Also input user's information at the end of the form in case you need to change or update information later.
  ** Please check all email from Vtown after your registration as we will forward customer's inquiries to you.

 •  What is Vtown?

   

   

  Vtown is a product of Washinengine Ltd., Co. The site provides information that entrepreneurs need to know when they want to enter Vietnam market. From how to establish a new office, how to deal with the law system, how to find good staff or how to deal with accounting system in Vietnam. In the ocean of ads and proposal, which partner will support your business to its full? Which supplier will give you the best services they can? Vtown can bring you the most useful information you need.

 •  There is so much information on Vtown, which field is for me?

  Simply chose the category that your company is currently looking at.

  • If it is still a plan on paper, visit “general support”

  • If you are looking for more staff, visit “human resource”

  • If you are wondering how to deal with accounting system, get advice from "Tax and accounting". Etc.

  Should you have any other questions, just call our team at +84 8 62916787. They are always eager to help.

Hạng Mục