Công nghiệp hỗ trợ đang được đẩy mạnh tại Việt Nam

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện đang được hỗ trợ vay tối đa 70% vốn đầu tư tại các tổ chức tín dụng trên cơ sở bảo lãnh của các tổ chức bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định.
Công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ và cần nhiều nguồn lực tác động trợ giúp. Vì vậy Vụ Công Nghiệp Nặng trực thuộc Bộ Công Thương đã cho biết việc phát triển công nghiệp hỗ trợ được xem là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu nhằm thúc đẩy tăng trường sự phát triển chung của ngành công 

Các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp hỗ trợ cũng được quy định rõ, đặc biệt là các chính sách ưu đãi về thuế. Các chính sách hỗ trợ của chính phủ đang ngày càng được áp dụng rộng rãi và phổ biến. Ví dụ như doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được lựa chọn kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, theo năm, khai tạm tính theo quý, miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo quy định của Luật.
 

 
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện  đang được hỗ trợ vay tối đa 70% vốn đầu tư tại các tổ chức tín dụng trên cơ sở bảo lãnh của các tổ chức bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định. Không những vậy, các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn được hưởng chính sách miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Nghị định sẽ giúp các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tiếp cận dễ dàng với các chính sách ưu đãi của nhà nước, qua đó từng bước nâng cao năng lực doanh nghiệp và được nhà nước hỗ trợ tham gia vào chuỗi sản xuất phụ tùng linh kiện của các Tập đoàn đa quốc gia sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. Các doanh nghiệp phát triển có định hướng thông qua Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

Đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may - da giày đặt mục tiêu phát triển nguyên vật liệu và phụ liệu phục vụ ngành dệt may - da giày, đáp ứng mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ cung cấp trong nước của ngành công nghiệp dệt may đạt 65%, ngành da giày đạt 75-80%.
 
Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao đã được Chính phủ đặt mục tiêu phát triển để hỗ trợ tốt nhất có thể. Các lĩnh vực hỗ trợ bao gồm hỗ trợ chuyển giao công nghệ, hỗ trợ các phần mềm và dịch vụ phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao, phát triển hệ thống doanh nghiệp chuyên cung cấp thiết bị hỗ trợ chuyên dụng. Hình thành các doanh nghiệp bảo trì, sửa chữa máy móc tiêu chuẩn quốc tế nhằm làm tiền đề để phát triển các ngành sản xuất thiết bị, phần mềm cho ngành này. 
 
 
                                                                                          Theo Tri Thuc Tre

Tạo bởi Nguyễn Oanh vào lúc 11:27:44 18-05-2017

Tin tức cùng thể loại