Tuyển dụng

logo washinengine
 • Tên công ty: Công ty TNHH Washinengine
 • Website công ty: http://washinengine.com/
 • Số nhân viên: 25-99
 • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự

Washinengine là một môi trường làm việc tốt nhất cho những người năng nổ. Tại đây, bạn có thể tham gia vào các hoạt động của công ty, tự do phát triển cũng như đưa ra ý kiến. Những nhân viên sẽ là những đồng nghiệp thân thiện, tận tâm với công việc. Công ty luôn quan tâm đến sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc của nhân viên. Triết lí tuyển dụng Washinengine đặt ra rất đơn giản, chúng tôi chọn những người sống và làm việc nhiệt tâm.

Hiện tại, chúng tôi có 4 vị trí tuyển dụng :

 • Form Jul 29. 2014 To Aug 29.2014

  Nhân viên kinh doanh

  Senior Sales Executive

 • Form Jul 29. 2014 To Aug 29.2014

  Biên phiên dịch

  Translator Interpreter

 • Form Jul 29. 2014 To Aug 29.2014

  Lập trình viên

  Web Developer

 • Form Jul 29. 2014 To Aug 29.2014

  Thiết kế

  Graphic Designer

Hạng Mục